E-BİRLİK ONEMLI HATIRLATMA :İMZALANDI Seçeneğini Aktif Hale Getirmeyi Unutmayınız.... (15.06.2017)

E-BİRLİK ONEMLI HATIRLATMA :İMZALANDI Seçeneğini Aktif Hale Getirmeyi Unutmayınız....

E-BİRLİK ONEMLI HATIRLATMA :İMZALANDI Seçeneğini Aktif Hale Getirmeyi Unutmayınız..

Mevcut müşteriler ile dönem sonunda yenilenen hizmet sözleşmelerinin süresi içinde doğrudan kağıt ortamında düzenlenmesi zorunluluğunun ilgili mevzuat çerçevesinde var olduğu ve bu şekilde yapılan sözleşmelerin de 31 Mayıs 2017 tarihine kadar yazılım üzerinden girilmesi gerekmekteydi.

Haksız Rekabetle Mücadele Yazılımının (E-BİRLİK) Meslek Mensuplarınca Kullanılması Hakkında Mecburi Meslek Kararının 8. maddesinde, meslek mensuplarının düzenledikleri sözleşmeleri tam ve eksiksiz olarak yazılıma girmek ve bu suretle Odalara bildirmek zorunda olduklarını belirtmektedir. Ancak; sözleşme girişi yapıldıktan sonra, "İMZALANDI" seçeneğinin aktif hale getirilerek sözleşmenin E-Birlik yazılımına intikali sağlanmalıdır. Aksi takdirde E-Birlik yazılımında sözleşmeler girilmemiş olacaktır.

Çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
ZONGULDAK SMMM ODASI
       Yönetim Kurulu