MESLEK İÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİ HK. (12.12.2017)

MESLEK İÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİ HK.

Zonguldak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanlığı ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği arasında 2017 Teknik Destek Programı TR81/17/TD/0038 referans numaralı sözleşme imzalanmış olup, sözleşme kapsamında aşağıda belirtilen konularda eğitim yapılacak olup, tüm meslek mensuplarımız ve stajyerlerimiz davetli olup, eğitim sonunda  katılımcılara sertifika verilecektir.

Zonguldak SMMM Odası

Yönetim Kurulu

 

22 ARALIK 2017 CUMA  SAAT 10.00 – 17.00

1-Şirketler İçin Ulusal ve Uluslararası Teşvikler, Hibeler ve Destekler Eğitimi İçeriği ve Muhasebeleştirme

1- Gün

A) ULUSAL HİBELER ve TEŞVİKLER

1- Ekonomi Bakanlığı Teşvikleri

1.1. Yatırım Teşvikleri

1.1.1. Genel Teşvik Uygulamaları

1.1.2. Bölgesel Teşvik Uygulamaları

1.1.3. Büyük Ölçekli Yatırımlar Teşvik Uygulamaları

1.1.4. Stratejik Yatırımlar Teşvik Uygulamaları

1.1.5. Öncelikli Yatırımlar Teşvik Uygulamaları

– Örnek Uygulamalar

1.2. İhracat Teşvikleri

1.2.1. Nakdi Destekler (Doğrudan Parasal Destekler)

Eximbank Kredileri

– İhracat Kredileri

– Uluslararası Krediler

– Sigorta İşlemleri

– Örnek Uygulamalar

1.2.2. İş Geliştirme Destekleri

– Pazar Araştırması Teşvikleri

– Pazara Giriş Belgeleri Teşvikleri

– Yurtdışı Birim Destekleri

– Turquality Destekleri

1.3. Hizmetler Sektörü Teşvikleri

1.3.1. Sağlık Turizmi Destekleri

– Örnek Uygulamalar

1.3.2. Bilişim Şirketleri Destekleri

– Örnek Uygulamalar

1.3.3. Film Prodüksiyon ve Dağıtım Şirketleri Destekleri

1.3.4. Eğitim Turizmi Destekleri

 

23 ARALIK 2017 CUMARTESİ SAAT 10.00 – 17.00

2 Gün

2- Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvikleri

2.1. KOSGEB Teşvikleri

2.1.1. Girişimcilik Destek Programı

2.1.2. Genel Destek Programı

2.1.3. KOBİ’ler İçin Kredi Faiz Desteği

2.1.4. Tematik Proje Destek Programı

2.1.5. İş Birliği Güç Birliği Destek Programı

2.1.6. Proje Destek Programı

2.1.7. KOBİ Gelişim Destek Programı

2.1.8. Ar-Ge, İnovasyon Destek Programı

2.1.9. Endüstriyel Uygulama Destek Programı

2.1.10. Tekno Pazar Tanıtım Destek Programı

2.1.11. Örnek Uygulamalar

3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teşvikleri

3.1. İş-Kur Destekleri

– İşbaşı Eğitim Programı Destekleri

– Örnek Uygulamalar

4- Kalkınma Bakanlığı Teşvikleri

4.1. Kalkınma Ajansları Hibeleri

4.1.1. Proje Teklif Çağrıları Hibe Programı

4.1.2. Güdümlü Projeler Hibe Programı

4.13. Örnek Uygulamalar

B) ULUSLARARASI HİBELER

1- Avrupa Birliği Hibe Programları

1.1. Proje Teklif Çağrıları Hibe Programı

1.2. Örnek Uygulama

 

 

27 ARALIK 2017 ÇARŞAMBA SAAT 09.00 – 17.00

3 Gün

İNŞAAT İŞLERİNDE VERGİLENDİRME MUHASEBE UYGULAMALARI (YAP-SAT / KAT KARŞILIĞI TAAHHÜT / HASILAT PAYLAŞIMI YILLARA YAYGIN İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİ)

·    Kendi Nam Ve Hesabına Yapılan İnşaatlar,

·    Başkaları Adına Yapılan İnşaatlar

·    Özel İnşaatlar

·    Gerçek Kişilerin Kendi Arsaları Üzerinde Kullanmak Veya Kiraya Vermek Amacıyla Kendilerinin Yaptıkları /Yaptırdıkları Özel İnşaatlar

·    Gayrimenkul Kira Gelirlerinde Gayrimenkul Sermaye İradı (Gmsi) Vergilendirme Esasları

·    Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasında Değer Artış Kazancı Konusu Ve Vergilendirilmesi

·    İşletmelerin Aktiflerine Kayıtlı Arsaları Üzerinde Yatırım Amacıyla(Kullanmak/Kiraya Vermek) Yaptıkları İnşaatlar

·    Satmak Amacıyla Yapılan Özel İnşaatlar

·    Yap – Sat Uygulaması

·    Yap-Sat Şeklindeki Özel İnşaatlarda Muhasebe Hesap Planı Uygulaması

·    İşletmelerin Aktifte Kayıtlı  Kendi Arsaları Üzerinde Satmak Amacıyla Yaptıkları İnşaatlar

·    Kat Karşılığı İnşaat İşleri

·     İnşaat Sözleşmesinin Önemi

·     İnşaat İşlerinde Kat İrtifakı – Kat Mülkiyeti Usul Ve Esasları

·     Kat Karşılığında Arsa Paylarının Yükleniciye Devredilmesi, Belge Düzeni, Fatura Ve KDV Konusu

·     Gerçek Kişilerde Şahsi Mülke Konu Arsanın Yükleniciye Devredilmesi, Fatura Ve KDV Konusu

·     Aktife Kayıtlı Arsanın Yükleniciye Devredilmesi, Fatura Ve KDV Konusu

·     Yap-Sat Veya Kat Karşılığı Şeklindeki Özel İnşaatlarda Topraktan Satışlarda Belge Düzeni, Fatura Ve KDV Uygulaması

·     Satış Vaadi Sözleşmeleriyle Yapılan Satışlarda Fatura Ve KDV Uygulaması

·     Kat Karşılığı İnşaat İşlerinde Muhasebe Hesap Planı Uygulaması

·     Kat Karşılığında Yüklenici Açısından Arsa Maliyetinin Hesaplanması

·     Arsa Paylarının Karşılığında Teslim Edilen Daire Veya İşyerleri Dışında , Arsa Sahibine Yapılan Nakdi Veya Ayni Ödemelerin Yüklenici Açısından Muhasebe Uygulaması

·     Arsa Sahibine Teslim Edilen Yerler İçin KDV Uygulaması Ve Fatura Konusu, Faturanın Düzenlenmesi

·      Arsa Payı Devrinin, Arsa Payı Karşılığında Teslim Alınan Daire Veya İşyerlerinin Arsa Sahibi Açısından Vergisel Boyutu

·     Arsa Sahibinin, Teslim Aldığı Daire Veya İşyerlerini Satması, Değer Artış Kazancı – Ticari Kazanç Konusu

·     Kat Karşılığında Yüklenicinin Birim M2 Maliyetinin Hesaplanması

·     Özel İnşaatlarda KDV Uygulaması, KDV Oranları

·     150 M2Net Alan Konusu, Faydalı Alan Tespitinin KDV Açısından Önemi

·     Daire Veya İşyerlerinin İşletmeden Çekilmesi- Yüklenicinin Kendisine Yapılan Satışlarda Fatura Ve KDV Konusu

·     Hasılat Paylaşımı  Esası Uygulaması

·     Hasılat Paylaşımı Esasına Göre Yapılan İnşaatlarda Muhasebe Hesap Planı Uygulaması, Belge Düzeni, Fatura Ve KDV Konusu

·     Hasılat Paylaşımı Esasında Arsa Sahibinin Vergisel Yükümlülükleri, Değer Artış Kazancı-Ticari Kazanç Konusu

·     Özel İnşaatlarda Geçici Vergi Uygulaması

·     Özel İnşaatlarda Yapı Denetim Hizmetleri Faturalarının Muhasebe Uygulaması, KDV İndirimi Konusu

28 ARALIK 2017 PERŞEMBE SAAT 09.00 – 17.00

4 Gün

·   İnşaat Taahhüt İşleri

·   Sözleşme Düzenlenmesi Ve Sözleşmenin Önemi

·   Başladığı Yılda Tamamlanan İnşaat Taahhüt İşleri

·   Başladığı Yılda Tamamlanan İnşaat Taahhüt İşlerinde Muhasebe Hesap Planı Uygulaması

·   Yıllara Yaygın (Sari) İnşaat Taahhüt İşleri

·   Yıllara Yaygın İnşaat Taahhüt İşlerinde Muhasebe Hesap Planı Uygulaması

·   Gelir Vergisi Kanunu  Madde/42-43-44

·   Yıllara Yaygın İnşaat Taahhüt İşlerinde Geçici Vergi Uygulaması

·   Yıllara Yaygın İnşaat Taahhüt İşlerinde Ortak Giderlerin Dağıtılması

·   Vergi Tevkifatı (Stopaj) Konusu

·   İnşaat Taahhüt İşlerinde Stopaj Konusunda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

·   Sözleşmeye Göre Başladığı Yılda Bitirilecek Olan İnşaat Taahhüt İşinin İzleyen Yıla Sarkması Durumunda Stopaj Uygulaması

·   Sözleşmeye Göre Yıllara Yaygın Biçimde Yapılacak Olan İnşaat Taahhüt İşinin, Başladığı Yılda Bitirilmesi Durumunda Stopaj Uygulaması

·   Hakediş Belgesi / Hakediş Faturası

·   Geçici Kabul – Kesin Kabul

·   Yıllara Yaygın İnşaat Taahhüt İşlerinde İşin Bitimi

·   Yıllara Yaygın İnşaat Taahhüt İşlerinde Kâr/Zarar Hesaplanması

·   Geçici Kabulden Sonra Yapılan İşlerle İlgili Muhasebe Ve Vergi Uygulaması

·   Yıllara Yaygın İnşaat Taahhüt İşlerinde Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilerin, Stopajların Mahsup Ve İadesi

·   İş Ortaklıkları – Konsorsiyum Yapılanmalar

·   Adi Ortaklık Şeklinde Kurulan İş Ortaklıklarında Vergi Ve Muhasebe Uygulamaları

·   Kurumlar Vergisi Mükellefi  İş Ortaklıklarında Vergi Ve Muhasebe Uygulamaları

·   İş Ortaklıklarında Geçici Vergi Uygulaması

·   İş Ortaklıklarında Stopaj Uygulaması

·   İşletmelerin Aktife Kayıtlı Kendi Arsaları Üzerinde Satmak Amacıyla Anahtar Teslimi Şeklinde Başkalarına Yaptırdıkları İnşaatlar

·   İşletmelerin Aktife Kayıtlı Arsaları  Üzerinde  Kat Karşılığı Şeklinde Başkalarına Yaptırdıkları İnşaatlar

·   İnşaat İşlerinde KDV Tevkifatı

·   Yapı Denetim Hizmetlerinde KDV Tevkifatı

·   Sorumlu Tayin Edilen Kuruluşlara Yapılan İnşaat Taahhüt İşlerinde KDV Tevkifatı

·   Kurumların Aktifine Kayıtlı Gayrimenkullerin Satışında KDV İstisnası

·   Kurumların Aktifine Kayıtlı Gayrimenkullerin Satışında Kurumlar Vergisi İstisnası

·   Yurt Dışında Yapılan İnşaat İşlerinden Elde Edilen Kazançlarda  Kurumlar Vergisi İstisnası

·   KDV Uygulamasında İndirilebilir KDV- İndirilemeyecek KDV

·   İnşaat İşlerinde İndirimli Orana Tabi İşlemlerde KDV İadesi Genel Usul Ve Esasları

·   İnşaat İşlerinde Sigorta  Asgari İşçilik Uygulaması, Sigorta İlişiksizlik Belgesi Genel Esasları