DİGİTAL MUHASEBE VE VERGİDE GÜNDEM SEMİNERİ HK. (08.01.2018)

DİGİTAL MUHASEBE VE VERGİDE GÜNDEM SEMİNERİ HK.

DİGİTAL MUHASEBE VE VERGİDE GÜNDEM

1.        MUHASEBEDE E-SÜREÇ

o        Defter Beyan Sistemi (Serbest Meslek Kazanç Defteri ile İşletme Defterlerinin Geleceği)

o        Muhtasar – Aylık Prim Hizmet Bidirgesi Birleşmesi

o        E-Serbest Meslek Makbuzu, E-Muhtahsil Makbuzu, E-İrsaliye

o        Diğer E-Uygulamalar

2.       VERGİDE GÜNDEM

o        Uyumlu Mükelleflere Sağlanan Vergisel Avantajlar

o        Nakit Sermayede Vergi İndirimi

o        İzaha Davet

o        Torba Yasa ile Gelen Değişiklikler

o        Bilirkişilik, Uzlaştırmacılık ve Arabuluculukta Vergilendirme

o        Yıl Sonu Hatırlatmaları

3.    SORULAR – SORUNLAR – CEVAPLAR – ÇÖZÜMLER

 

Tarih      : 11 Ocak 2018 Perşembe

Saat       : 13.30 - 17.30

Yer         : Zonguldak SMMM Odası Konferans Salonu