UZLAŞTIRMACI EĞİTİMLERİ 1 KASIM 2019 BAŞLIYOR... (15.10.2019)

 UZLAŞTIRMACI EĞİTİMLERİ 1 KASIM 2019 BAŞLIYOR...

UZLAŞTIRMACI EĞİTİMİ KESİN KAYIT

 

BAŞVURULAR SONA ERMİŞTİR, İLGİNİZE TEŞEKKÜR EDERİZ.

 

Odamız ve İstanbul Medipol Üniversitesi ile yapılan protokol antlaşması gereği,  01 Kasım 2019 Cuma günü başlayacak olan Uzlaştırmacı Eğitimi için gerekli olan evraklar ve ödeme bilgisi aşağıda yer almakta olup,

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Zonguldak SMMM Odası Yönetim Kurulu 

 

KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 

 

Eğitim kayıt formu ve eğitim ücretlerinin ödendiğine dair Mail Order formu veya banka dekontlarının 18 Ekim 2019 Cuma günü mesai saati sonuna kadar odamıza gönderilmesi gerekmektedir.

 

ZONGULDAK SMMM ODASI      200,00 – TL

Banka Hesap Bilgilerimiz

      Zonguldak SMMM Odası

      Banka / Şube        : Denizbank / Zonguldak

      IBAN                   : TR56 0013 4000 0040 0995 5000 03                    

 

 

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ   700,00 – TL

Banka Hesap Bilgilerimiz

İstanbul Medipol Üniversitesi
Banka / Şube: AKBANK / 0034 - BEYAZIT
Hesap No: 0075000
IBAN: TR31 0004 6000 3288 8000 0750 00

 

**** Banka ödemelerinde “Uzlaştırmacı eğitimi Zonguldak” yazılması gerekmektedir.

 

***** Katılımcılara Eğitimi başarı ile tamamlamaları durumunda " Katılım Belgesi " verilecektir. 

***** Kesin Kayıt İşlemi tamamlandıktan sonra yukarıda yer alan hususları ve katılım şartlarını okuduğumu ve anladığımı, Uzlaştırma eğitimine katılma koşullarını taşıdığımı, programın devamı sırasında belirlenen tüm kurallara uyacağımı, aksi yönde bir tespit olması durumunda da hakkımdaki yaptırımları ve  ücret iadesi alamayacağımı katılımcı hükmen kabul etmiş sayılır.

 

Eğitimler        :

 

Tarih                                                             Saat

 

01 Kasım 2019 Cuma                      15.00 – 21.00

02 Kasım 2019 Cumartesi               15.00 – 21.00

03 Kasım 2019 Pazar                       15.00 – 21.00

 

28 Kasım 2019 Perşembe                15.00 – 21.00

29 Kasım 2019 Cuma                       15.00 – 21.00

30 Kasım 2019 Cumartesi                15.00 – 21.00

 

 Gerekli görülmesi durumunda eğitim saati değişikliği yapılabilmektedir.

Amaç

Uzlaştırmacı Eğitimi; suça maruz kalarak mağdur konumda bulunan kişi ve şüpheli konumda bulunan sanık ile beraber çalışarak, içinde bulunulan mevcut sorunlu durum alanında çalışma ve adalet sistemi çerçevesinde çözüm oluşturma yoluyla yeterlilik kazandırma eğitimidir. Ceza Muhakemesi Hukukunda, mağdurların haklarının korunması ve suç faillerinin topluma kazandırılması amacıyla gelişen uzlaşma, mağdur ve failin, özgür iradeleriyle kabul etmeleri hâlinde, tarafsız bir üçüncü kişinin yardımıyla, suçtan ortaya çıkan sorunların çözümüne aktif olarak katıldıkları bir süreçtir. Uzlaşmanın amacı, suçlu konumundakilerin kendi işledikleri suçun sonuçlarını görerek anlamaları ve suçun mağduru ile suçu işleyen kişi arasında iletişimin sağlanabilmesidir. Uzlaştırmacı sisteminde; eğitimli uzlaştırmacılar aracılığı ile her iki tarafın da anlaşmaya varması sağlanarak adalet sisteminin işbirliğine dayalı çözüm üretmesi söz konusudur. Uzlaşmada, hem mağdurun zararının giderilmesi hem de suçu işleyenin topluma entegrasyonu söz konusudur. Katılım her iki tarafın da gönüllülük esasına dayalıdır ve uzlaştırma sürecinde gizlilik ilkesi esastır.

Hedef

 • Hukuk Fakültesi,
 • Siyasal Bilgiler Fakültesi,
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
 • İşletme Fakültesi,
 • İktisat Fakültesi, 
 • Maliye
 • Kamu Yönetimi
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler

Yukarıdaki fakültelerden (Örgün veya Açık Öğretim farkı gözetmeksizin)  mezun olup aşağıdaki hukuk derslerinden en az ikisini almış olanlar;

 • Anayasa Hukuku
 • Ceza Hukuku (Genel Hükümler)
 • Ceza Hukuku (Özel Hükümler)
 • Ceza Muhakemesi Hukuku
 • Hukuk Başlangıcı/Hukuka Giriş/Hukukun Temel Kavramları/Temel Hukuk
 • Ticaret Hukuku
 • İş Hukuku/İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Borçlar Hukuku

 

***** Kesin Kayıt İşlemi tamamlandıktan sonra yukarıda yer alan hususları ve katılım şartlarını okuduğumu ve anladığımı, Uzlaştırma eğitimine katılma koşullarını taşıdığımı, programın devamı sırasında belirlenen tüm kurallara uyacağımı, aksi yönde bir tespit olması durumunda da hakkımdaki yaptırımları ve  ücret iadesi alamayacağımı katılımcı hükmen kabul etmiş sayılır.

 

ZONGULDAK 2019 UZLAŞTIRMACI EĞİTİMİN İÇERİĞİ

Uzlaştırma Bölümü;


Onarıcı Adalet Anlayışı
Mağdur-Fail Uzlaştırması
Mağdur Fail Uzlaştırmasının Usulü
Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırmanın Yasal Temeli, Uzlaştırmanın Tanımı ve Esasları
Uzlaştırma Kapsamındaki Suçlar
Soruşturma Aşamasında Uzlaştırmaya Başvurulması ve Uzlaştırma Teklifi
Uzlaştırmacının Görevlendirilmesi, Uzlaştırmacıya Soruşturma Dosyasında Yer alan Belgelerin Verilmesi
Uzlaştırmacıya İlişkin Etik Kurallar
Uzlaştırma Süresi ve Zamanaşımına Etkisi
Mağdurun Zararının Giderimi
Uzlaştırma Müzakereleri
Uzlaştırmanın Sonucu
Uzlaştırmacı Ücreti ve Giderler
Kovuşturma Aşamasında Uzlaştırmaya Başvurulması ve Uzlaşma Teklifi

Uygulama Eğitimi


İletişim Bölümü;


İletişim Kavramı
İnsan İlişkileri ve Uzlaştırma Süreci
İletişim Ortamı ve Uzlaştırma
İletişim Modeli
Uzlaştırma Sürecinde Kendini Tanıma ve Başkalarını Anlama
Uzlaştırma Görüşmelerinde Dinleme Becerileri, Savunucu ve Açık İletişim
Uzlaştırma Sürecinde Tutum ve Tutum Değişimi
Uzlaştırma Görüşmelerinde Sözlü ve Sözsüz İletişim
Müzakere Teknikleri Bölümü;
Müzakerenin Tanımı, Kapsamı ve Özellikleri
Uzlaştırmacının Kişisel Müzakereciilik Farkındalıklarının Değerlendirilmesi
Müzakerenin Tanımı, Kapsamı ve Özellikleri
Uzlaştırmacıların Müzakerecilik Başlangıç Düzeyini Tespiti
Müzakere Çeşitlerinin Ortaya Konulması
Müzakere Dinamiklerinin Analizi
Müzakerelerde Uzlaştırmacılarca Kullanılan Taktikler
Müzakere Etiği
Müzakerelerdeki Hatalar ve Dikkat Edilecek Hususlar
Uygulama Eğitimi