7256 YAPILANDIRMA BAŞVURUSU HK. (07.12.2020)

7256 YAPILANDIRMA BAŞVURUSU HK.

 

DEĞERLİ ÜYEMİZ; 

11.11.2020 TARİHLİ VE 7256 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİĞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 17.11.2020 TARİHLİ VE 31307 SAYILI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANMIŞ VE BAZI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ YAYIMI TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR.

BAHSE KONU KANUNUN 4.ÜNCÜ MADDESİNİN 6/C BENDİNDE;

"1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğine olan birlik payı borçlarının asıllarının tamamının,birinci taksiti bu Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların, alacak asıllarının bu Kanunun yayımı tarihinden önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması hâlinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir."

 

BUNA İSTİNADEN 31 AĞUSTOS 2020 TARİHİNE KADAR ÖDENMESİ GEREKTİĞİ HALDE             17 KASIM 2020 TARİHİNE KADAR ÖDENMEMİŞ OLAN  ODA AİDAT BORÇLARINIZIN  GECİKME FAİZLERİ SİLİNEREK  PEŞİN VEYA 6 TAKSİT OLARAK ÖDENEBİLECEKTİR.  

AŞAĞIDA YER ALAN BAŞVURU FORMUNU DOLDURARAK  zsmmmo@zsmmmo.org.tr ADRESİNDEN MAİL YOLUYLA ULAŞTIRABİLİR VEYA E-BİRLİK ÜZERİNDEN, BAŞVURULAR / DİĞER BAŞVURULAR/ 7256 YAPILANDIRMA BAŞVURULARI LİNKİNDEN  BAŞVURU YAPABİLİRSİNİZ. 

ZONGULDAK SMMM ODASI

Yönetim Kurulu

7256 SAYILI YASAYA GÖRE BORÇ YAPILANDIRMA BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ….