Beyanname,Muh-Sgk, Ba-Bs Formaları ve Elektronik Beratların Yüklenme Süresi Uzatılmıştır (22.04.2021)

Beyanname,Muh-Sgk, Ba-Bs Formaları ve Elektronik Beratların Yüklenme Süresi Uzatılmıştır

- 26 Nisan 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken KDV, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Nisan 2021 Çarşamba günü sonuna kadar, - 30 Nisan 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021/Mart dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 7 Mayıs 2021 Cuma günü sonuna kadar, - 30 Nisan 2021 günü sonuna kadaroluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir Idaresi Başkanlığı Bilgi ışlem Sistemine yüklenmesi gereken "Elektronik Defter Beratları"nın yüklenme süresi 7 Mayıs 2021 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.