e-Belgelere İlişkin Yapılan İptal, İhbar ve İhtarların GİB'e Bildirilmesi Uygulaması 1 Mayıs 2021 Tarihinden İtibaren Başlıyor (26.04.2021)

e-Belgelere İlişkin Yapılan İptal, İhbar ve İhtarların GİB'e Bildirilmesi Uygulaması 1 Mayıs 2021 Tarihinden İtibaren Başlıyor

 
9 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan 526 sıra No.1u VUK Genel Tebliği ile e-Belgelere ilişkin iptal/itiraz, ihbar ve Îhtarların Bildirilmesi konusunda düzenleme yapılarak, 509 sıra No.1u VUK Genel Tebliği kapsamında düzenlenen e-Belgelere ilişkin olarak 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılan ihbar veya ihtarlar ile e-Belge iptal işlemleri Gelir Idaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemine bildirilmesi zorunluluğuna ilişkin uygulama  1 Mayıs 2021 tarihinden itibaren başlıyor.
 
 
Çalışmalarınızda başarılar diler , Bilgi edinilmesini rica ederiz.
 
Zonguldak SMMM Odası
Yönetim Kurulu