ÖNEMLİ:YENİ YILDA TÜRK TİCARET KANUNUNUN GETİRDİĞİ SORUMLULUKLAR (05.12.2013)

ÖNEMLİ:YENİ YILDA TÜRK TİCARET KANUNUNUN GETİRDİĞİ SORUMLULUKLAR

YENİ YILDA TÜRK TİCARET KANUNUNUN GETİRDİĞİ SORUMLULUKLAR

 

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (T.T.K.) 39’uncu maddesinin 1 ve 2 fıkrasında belirtildiği üzere büyük bir mükellef kitlesini ilgilendiren düzenleme 01.01.2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

Yılbaşına az bir süre kaldığı ve ilgili kanunla yapılan düzenlemenin son derece geniş bir uygulama alanı olduğu dikkate alındığında, tacirlerin ve tüzel kişiliğe haiz olan vergi mükelleflerinin herhangi bir cezai müeyyide ile karşı karşıya kalmaması için önemle dikkat etmeleri ve aşağıdaki hususları 01.01.2014 tarihine kadar düzenlemeye uyum sağlama konusunda gerekli çalışmaları yapmaları gerekmektedir.

Buna göre, 01.01.2014 tarihinden itibaren ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde (fatura, gider pusulası, irsaliye, bilet, dekont, tahsilât ve tediye makbuzları, yazarkasa fişleri v.b.ile e-faturalar dahil)

•Ticaret Unvanı

•Sermayesi

•Şirketin/İşletmenin Merkezi varsa Şube adresleri

•Vergi Dairesi vergi Numarası

•Ticaret Sicili Adresi ve Numarası

•Bağlı Olduğu Oda Kayıt/Üye No

•Varsa İnternet Sitesi Adresi (Kapsamında olanlar zorunlu )

•İletişim bilgileri Telefon ve Faks bilgileri

•e-posta adresi

 

Bilgilerinin yer alması zorunlu olacaktır.

Ayrıca 31.12.2013 tarihi itibari ile bastırılmış ve kullanılmayan belgelerden 2014 yılında kullanılacak olanların üzerine bu bilgilerin etiket yapıştırmak veya kaşe kullanmak suretiyle yer alması gerekmektedir.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 51/2’nci maddesi gereğince, bu bilgilerin yer almadığı belgeleri düzenleyenlere İdari para ceza uygulanacaktır. 

Zonguldak SMMM Odası 

Yönetim Kurulu