T.C TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ DUYURUSU (28.02.2014)

T.C TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ DUYURUSU

Değerli Üyemiz

 

Bilgi Toplumu Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında yer alan (MERSİS) "Merkezi Sicil Kayıt Sistemi" Projesi;  ülkemizde öncelikli olarak belirlenen İller başta olmak üzere tüm Ticaret Sicili Müdürlüklerinde yaygınlaştırılarak uygulamaya geçilecektir. 

MERSİS; Kamu kurumlarının tüzel kişiliklerle ilgili ihtiyacı olan bilgilerin tek noktadan sunulması, sisteme dahil kişiliklere ait bilgilerin ortak anahtar bir numara ile bir sistemde birleştirilmesini sağlayan, sistemde tutulan şirket bilgilerinin uluslararası standartlara uyumlu hale getirilmesini amaçlayan ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen bir projedir. MERSİS ile şirket/firma kuruluş işlemleri, değişiklik ve kapanış işlemleri http://mersis.gumrukticaret.gov.tr üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. 

MERSİS üzerinden özellikle değişiklik tescili işlemlerinin yapabilmesi için işlem yapacakların (gerçek kişi ise kendisinin, şirket ise temsil yetkisine haizlerin) E-İmza'ya sahip olmaları gerekmektedir.  

Saygılarımızı sunar iyi çalışmalar dileriz.  

Polat SEZGÜN

      Başkan

 

T.C ZONGULDAK TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI İÇİN TIKLAYINIZ.